نام کاربری

لیست نام کاربری های رند و جذاب چتزی برای خرید
56 channel participants
نام کاربری
🟢 لیست شماره یک - chatzy usernames
🔘 قیمت پایه برای هر نام کاربری ۴۵۰,۰۰۰ تومان می‌باشد.
📢 نام های کاربری زیر به فروش می‌رسد:

hamed
amin
sajad
milad
javid
mohamad
mamad
soltan
----

samira
shiva
sahar
zahra
---

hello
good
queen

-------
موقع خری
نام کاربری
شرایط و قوانین خرید نام کاربری:

۱. مسئولیت استفاده از نام کاربری بر عهده خریدار است و چنانچه در فعالیت اکانت از قوانین چتزی تخلفی صورت بپذیرد ممکن است شامل محدودیت های چتزی می‌شود و نام کاربری خریداری شده هم به حساب دیگری انتقال نمی یابد.

۲. این نا