تهدید به هک و سرقت اطلاعات دیگر کاربران و یا ایجاد اختلال در روند فعالیت چتزی و کاربران آن و ایجاد مشکل و مزاحمت برای فعالیت‌های قانونی و مجاز افراد، گروه‌ها و کانال‌ها به هر نحو تخلف می‌باشد.
چتزی احترام زیادی برای حریم خصوصی کاربران قائل است. بر همین اساس هر فعالیتی در زمینه ممبرفروشی را تخلف تلقی نموده و در صورت مشاهده چنین فعالیتی با هر دو طرف(فروشنده و خریدار) برخورد می‌کند.
پیشنهاد ما برای جذب مخاطب تبلیغات رسمی خود چتزی است که از طریق کانال @Ads در دسترس شماست.

حساب‌ها و کانال‌های رسمی چتزی با نشان تایید و تیک سبز متمایز شده‌اند. استفاده از لوگو چتزی یا عناوین حساب‌های رسمی(مانند پشتیبانی چتزی ) توسط سایر کابران تخلف و جعل عنوان محسوب می‌شود.
هر کاربر یا کانالی که خود را منتسب به چتزی نموده یا با ثبت عنوان یا تصویر پروفایل مشابه حساب‌های رسمی، اقدام به فریب سایر کاربران نماید، از چتزی اخراج شده و در صورت لزوم به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.