چتزی یک پیام رسان داخلی است و بر طبق قوانین رایج در ایران فعالیت میکند.
اگر شکایتی بر علیه شما در دادگاه ثبت شود ما طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران 🇮🇷 ملزم به تحویل شماره شما به مقامات قضایی هستیم.

توصیه میکنیم از فعالیت هایی که ممکن است در آینده برای شما چالش قضایی ایجاد کند پرهیز کنید.

فراموش نکنید که چتزی یک پلتفرم اجتماعی است و طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی مسئولیت محتوایی که بر روی سکوهای اینترنتی تولید میشود با خود کاربر است، نه با پلتفرم.