فروش شماره‌ ناشناس

کانال فروش شماره‌های رند و غیر رند مجازی چتزی با پیش شماره ۸۸۸ برای خرید شماره مورد نظر را به پشتیبانی @support ارسال کنید تا لینک پرداخت براتون ارسال بشه
4036 channel participants
فروش شماره‌ ناشناس
شماره های نسبتا رند ۹۵,۰۰۰ تومانی تمام شد.
فعلا فقط شماره های خیلی رند ۴۸۰,۰۰۰ تومانی برای خرید فعال است.

@number | فروش شماره های ناشناس
فروش شماره‌ ناشناس
هنگام ورود با شماره ناشناس(مجازی) چتزی حواستان باشد کشور را ایران انتخاب نکنید.
کشور باید مانند تصویر بالا شماره ناشناس(Anonymous Number) باشد.

وارد کردن پیش شماره 888 نیاز نیست. وقتی کشور را درست انتخاب کنید پیش شماره خودش قرار داده میشه. شما کافی
فروش شماره‌ ناشناس
🔗 توی چتزی(مثل تلگرام) میتونید به یک حساب کاربری علاوه بر آیدی با شماره تلفن هم لینک بدید.
البته در حال حاضر این امکان فقط مخصوص شماره های ناشناس(مجازی) چتزی است.
به طور مثال این لینک حساب پشتیبان است:
https://t.chatzy.ir/+8888888888

🎁 با خرید شما
فروش شماره‌ ناشناس
⚡️ فروش شماره های ناشناس غیر رند چتزی هم آغاز شد!
🔥 از همین حالا فقط و فقط با ۴۵,۰۰۰ تومان میتوانید یک شماره ناشناس چتزی خریداری کنید.

🎁 این قیمت استثایی فقط برای ۱۰۰ خریدار اول است. بعد از آن قیمت این شماره ها افزایش پیدا می‌کند.
✅ برای خرید آنلا
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000105

مبلغ: ۹۵,۰۰۰ تومان
وضعیت: فروخته شد 🔒

لینک خرید
https://zarinp.al/485785
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000101

مبلغ: ۹۵,۰۰۰ تومان
وضعیت: فروخته شد 🔒
🎁 همراه هدیه حساب ویژه سه ماهه

لینک خرید
https://zarinp.al/485785
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000100

مبلغ: ۴۸۰,۰۰۰ تومان
وضعیت: آزاد
🎁 همراه حساب ویژه یکساله

لینک خرید
https://zarinp.al/485780
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000992

مبلغ: ۹۵,۰۰۰ تومان
وضعیت: فروخته شد 🔒

لینک خرید
https://zarinp.al/485785
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000991

مبلغ: ۹۵,۰۰۰ تومان
وضعیت: فروخته شد 🔒

لینک خرید
https://zarinp.al/485785
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000999

مبلغ: ۹۵,۰۰۰ تومان
وضعیت: فروخته شد 🔒

لینک خرید
https://zarinp.al/485785
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000990

مبلغ: ۹۵,۰۰۰ تومان
وضعیت: فروخته شد 🔒
🎁 همراه هدیه حساب ویژه سه ماهه

لینک خرید
https://zarinp.al/485785
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000900

مبلغ: ۱۸۰,۰۰۰ تومان
وضعیت: فروخته شد 🔒
🎁 همراه هدیه حساب ویژه یک ماهه

لینک خرید
https://zarinp.al/485785
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000909

مبلغ: ۱۸۰,۰۰۰ تومان
وضعیت: آزاد
🎁 همراه هدیه حساب ویژه سه ماهه

لینک خرید
https://zarinp.al/485785
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000903

مبلغ: ۱۸۰,۰۰۰ تومان
وضعیت: آزاد
🎁 همراه هدیه حساب ویژه سه ماهه

لینک خرید
https://zarinp.al/485785
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000902

مبلغ: ۱۸۰,۰۰۰ تومان
وضعیت: آزاد
🎁 همراه هدیه حساب ویژه سه ماهه

لینک خرید
https://zarinp.al/485785
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000901

مبلغ: ۱۸۰,۰۰۰ تومان
وضعیت: آزاد
🎁 همراه هدیه حساب ویژه سه ماهه

لینک خرید
https://zarinp.al/485785
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000808

مبلغ: ۲۸۰,۰۰۰ تومان
وضعیت: فروخته شد 🔒
🎁 همراه هدیه حساب ویژه سه ماهه

لینک خرید
https://zarinp.al/485784
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000802

مبلغ: ۲۸۰,۰۰۰ تومان
وضعیت: آزاد
🎁 همراه هدیه حساب ویژه سه ماهه

لینک خرید
https://zarinp.al/485784
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000801

مبلغ: ۲۸۰,۰۰۰ تومان
وضعیت: آزاد
🎁 همراه هدیه حساب ویژه سه ماهه

لینک خرید
https://zarinp.al/485784
فروش شماره‌ ناشناس
شماره مجازی:
8888000008

مبلغ: ۴۸۰,۰۰۰ تومان
وضعیت: فروخته شد 🔒
🎁 همراه حساب ویژه یکساله

لینک خرید
https://zarinp.al/485780