⚪️🔵مهدی طارمی آقای گل لیگ پرتغال شد

مهدی طارمی با به ثمر رساندن 22 گل و با سه گل بیش تری که از نزدیک ترین تعقیب کننده اش زده، به عنوان آقای گلی لیگ پرتغال دست یافت.

@Tarafdari