بعد از ۱۳ سال اینتر دوباره به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسید.
سری قبل که رفتیم فینال و قهرمان شدیم من اصفهان دانشجو بودم! چه قهرمانی دلچسبی بود با مورینیو.
امسال اینتر با اینکه بازیکنان معمولی تری نسبت به اون سال داشت اما دیوانه وار تونست به فینال برسه.
حالا که تیم تا اینجا بالا اومده چرا قهرمانی نه! مگه برای دیوانگی مرزی هست؟!

#ForzaInter 💙🖤