یه سوال کاملا جدی:
چرا هکسره رو یاد نمی‌گیرید؟ یادگرفتنش کلا سه چهار دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه. این همه مقاومت در برابرش برای چیه؟

»لکچریاسوس«

@OfficialPersianTwitter