امشب اکثر پیام‌رسان های دولتی قطع شدن برای همین کاربران جدید زیادی به سمت چتزی اومدن.
این استقبال زیاد باعث شده کمی کند باشیم.
در تلاشیم تا در سرویس دهی چتزی اختلالی رخ ندهد.
اولویت ما سرویس دهی مناسب به کاربران همیشگی‌مان است برای همین اگر حجم کاربران جدید بیش از حد انتظار باشد شاید مجبور بشویم موقتا چتزی از بازار و مایکت خارج کنیم.