گروه های فعال چتزی

در این کانال گروه های فعال چتزی رو معرفی میکنیم معرفی این کانالها به معنی تایید محتوای آنها نیست برای ارسال لینک گروه‌تون آیدی زیر پیام بدید @zahed
238955 channel participants
نصب چتزی و مشاهده محتوای این کانال