کانال تلگرام دكتر شيرى

نوشته‌ها، فيلم‌ها و گوش‌نيوش‌ها و درسهاى غيرحضورى دكتر عليرضا شيرى، طبيب ، طرحواره درمانگر Leadership coach وبسايت توانگرى : tavangary.com __________________________ 🔸 کانال بدون حضور ادمین، بصورت خودکار بروز می‌شود
4531 channel participants
نصب چتزی و مشاهده محتوای این کانال