🍛کانال اشپزی با عشق 🍨

کانالی پر از دستورهای غذایی مدرن و سنتی🍲 کیک🎂 و شیرینی🍰 و انواع دسرهای مدرن🍨 برای خانم های کد بانو🍛👰
7295 channel participants
نصب چتزی و مشاهده محتوای این کانال