مخاطبین

چتزی از شماره تلفن شما به عنوان شناسه منحصر به فرد، برای دسترسی راحتتر به برنامه استفاده می کند. البته ما در زمان نصب این دسترسی را به شما اعلام می کنیم.
برای ایجاد ارتباط بین شما و دوستان تان، ما مخاطبین شما را ذخیره می کنیم تا هنگامی که به چتزی پیوستند به شما اطلاع رسانی کرده و ارتباط بین شما را برقرار نماییم. ما از مخاطبین شما تنها شماره تماس و نام انها را ذخیره می کنیم و این اطلاعات به صورت کاملا خصوصی و محرمانه نگهداری می شود و با هیچ فرد و سازمانی به اشتراک گذاشته نمی شود. کلیه شماره ها روی سرورهای چتزی به صورت رمز شده ذخیره می‌شوند به نحوی که خود کارمندان چتزی هم به آنها دسترسی ندارند.