ذخیره اطلاعات

چتزی تنها داده هایی را ذخیره می کند که برای عملکرد درست به آنها نیاز می‌باشد. البته این مورد تا زمانی است که شما از چتزی استفاده می کنید برقرار است و در صورتیکه حساب کاربری خود را حذف نمایید، کلیه اطلاعات شما حذف خواهد شد.