چتزی یک پیام رسان ایرانی است و حتی یک بایت از اطلاعات کاربران از کشور خارج نمی‌شود.
ما از اطلاعات هویتی و شخصی کاربران هیچ استفاده تجاری و تبلیغاتی نخواهیم کرد. و از سمت ما هیچ پیام تبلیغاتی ناخواسته ای دریافت نخواهید کرد.
چتزی کاملا رایگان بوده و خواهد بود.