فقط یه جا دیدم این بیلبیلک رو برنداشته، اونم نمی‌دونست میتونه اینو برداره تا فشار آب بیشتر بشه.
چرا تولید کننده یه آمار نمی‌گیره ببینه مصرف‌کننده چی میخواد همونو تولید کنه؟!
وقتی این رو شیلنگ هست باید میک بزنی تا آب از شیلنگ بیاد بیرون.
پ.ن: این بیلبیلک کاهش دهنده مصرف آب روی شلنگ دستشوییه.

»Siminoff«

@OfficialPersianTwitter