به کسایی که شبا تا صبح خوب و یه کله می‌خوابن و کلا خواب خوبی دارن هم حسودیم می‌شه.

»آقای شروت.«

@OfficialPersianTwitter