یه پاساژ تو شیراز بنر‌ زده "اتباع خارجی"  استخدام نمیکنه. زیرش ۷۰۰ تا کامنت فحش و توهین گذاشتن افغانها. یعنی ما حتی حق نداریم تو کشور خودمون نیروی بومی استخدام کنیم؟!😳
بعد به حقابه میرسه میگین آب کشورما فقط مال ماست.یک‌ دختر ایرانی یک گیلاس آب!!
چقدر وقیحید آخه...

》pareparvaz65《

@OfficialPersianTwitter